VVBET staat voor kwaliteit, expertise en eigenheid van zijn therapeuten.

Kwaliteit

VVBET waarborgt de kwaliteit van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

  • Ieder lid wordt minimaal iedere 5 jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol. Dit protocol en praktijkcriteria kunnen worden opgevraagd bij VVBET.
  • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
  • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
  • Verder is elk lid (ook een studentlid) verplicht collectief verzekerd via VVBET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.

Expertise

VVBET waarborgt de expertise van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

  • Onze therapeut heeft een door VVBET erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
  • Onze therapeut volgt jaarlijks minimaal 6 dagdelen geaccrediteerde bijscholingen.

Eigenheid

VVBET waarborgt de eigenheid van zijn therapeuten onder andere op de volgende manieren:

  • De eigen plek in de integrale gezondheidszorg van energetische therapie als behandelvorm wordt ondersteund en bewaakt.
  • Onderzoek en voorlichting zijn belangrijk. VVBET ondersteunt beide en speelt hierin een actieve rol.
  • Therapeuten krijgen bij VVBET de ruimte om hun eigen invulling te geven aan hun beroep in termen van zin- en betekenisgeving als fundamentele dimensie in het therapeutische proces van energetische therapie.