Aansluitkosten Therapeut Level 1, 2, 3, 4

  • Per kwartaal € 101,- (automatische incasso)
  • Inschrijfgeld € 150,- (eenmalig)
  • Borgsom voor muurschild en licentie € 25,- (eenmalig)
  • Visitatie € 125,-

Aansluitkosten Aspirant Therapeut (studenten van de geaccrediteerde opleiders)

  • Per kwartaal € 50,- (automatische incasso)
  • Inschrijfgeld € 75,-

Aansluitkosten Aspirant Therapeut overige vakdiscipline

  • Per kwartaal € 63,75 (automatische incasso)
  • Inschrijfgeld € 75,-

In de aansluitkosten zijn de betalingen aan de collectieve verzekering bij Balens Verzekeringen en klachten- en geschilleninstanties Quasir en Geschilleninstantie Zorggeschil inbegrepen, waardoor de beroepsbeoefenaren zijn afgedekt voor een eventuele procedure voor wat betreft de Wkkgz.